Advertisement - Remove

order - Example Sentences

ऑर्डर
ऑर्डर6आदेश5क्रमवारी4आदेशानुसार3यावा2सुव्यवस्था2भाषिक2मंत्रीगटाच्या2समर्पित1मागवू1मागवला1लोकशाहीवर1घालण्यासाठी1दुनियेचे1गोपीचा1व्हावे1पोहोचल्या1एसआरई1घरोघर1बाजारपेठेतले1सुसह्य1इंग्लिशमधल्या1गुन्ह्यांचा1संवादाला1गुरुनाथ1अर्थसहाय्याला1उपायांची1अर्ध्यापर्यंत1वापराचा1वाढवणेही1उद्योजकता1यासगळ्यासाठी1व्हावीत1आदेशाचा1सर्वोत्कृष्टता1नि:पक्ष1अधीन1उद्दिष्टाच्या1प्रोत्साहनही1व्यक्तीपासून1करदात्यांना1दुसरीही1साखळीविषयक1लागवडीच्या1गाडा1अणुऊर्जेमध्ये1आप्तेष्ट1समांतर1खरेदीचा1टोकत1पाळण्यासाठी1इलेकक्ट्रॉनिक1सुरक्षितता1आदेशाचे1खुर्चीची1मोहरीच्या1क्रमात1निर्गमनासाठी1पत्रिकेबरोबरच1कामगिरीनां1विकली.1सिक्कीमशी1बनवण्यासाठी1करण्याकरता1करण्यासाठी1कसोटीलाच1एमएमटीसीद्वारे1साकार1
Application Preference Order
अनुप्रयोग प्राधान्यता क्रमवारी
Services Preference Order
सेवा प्राधान्यता क्रमवारी
Button Order
बटण क्रमवारी
Byte Order
बाईट क्रमवारी
We can order a pizza
आपण पिझ्झा मागवू शकतो
Advertisement - Remove
He set the bread in order on it before Yahweh as Yahweh commanded Moses
मग त्याने त्याच्यावर परमेश्वरासमोर समर्पित भाकर ठेवली पर मेश्वराने आज्ञा दिल्याप्रमाणे त्याने हे केले
I didn't order rice
मी भात मागवला नाही
We will have to work hard in order to make the 21st century a century of Asia even if there are no immediate gains.
21 वे शतक आशियाचे शतक व्हावे यासाठी तत्क ालीन फायदा असो वा नसो कष्ट घ्यावे लागतील.
56. The Sides reaffirmed the need to reform the UN Security Council to better reflect the current world order and make it more effective in dealing with emerging global challenges.
56. सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेला उत्तमरीत्या प्रतिबिंबित करण्यासाठी आणि नवनवीन जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याच ्या गरजेचा दोन्ही देशांनी पुनरुच्चार केला.
After the approval, the pay scales adopted by Hydro CPSEs consequent upon the order of the Ministry of Power dated 04.04.2006 and 01.09.2006 shall be regularized.
मंजुरीमुळे, विद्युत मंत्रालयाच्या 4-4-2006 आणि 1-9-2006 च्या आदेशानुसार जलविद्युत क्षेत्रात ल्या केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांद्वारा लागू करण्यात आलेले वेतनमान नियमित केले जाईल.
Advertisement - Remove

Articles

Languages

Developed nations and languages

10 Oct 2023

There is a strong narrative on English among India's financially and educationally elite classes. The narrative is that English is the only way to…

Continue reading
Languages

Important words and phrases in Marathi (For beginners)

14 Sep 2021

Learning a new language can be difficult. But with constant practice and learning it can be easy. Starting to talk in the language you are trying to…

Continue reading
Languages

Tips to improve your spellings

31 Aug 2021

Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…

Continue reading
Languages

Active Voice and Passive Voice

24 Aug 2021

This article will help you understand the difference between active and passive voice and make your written and spoken skills of language better.

Continue reading
Languages

Difference between Voice and Speech in Grammar

23 Aug 2021

English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…

Continue reading
Languages

Direct and Indirect speech

19 Aug 2021

Knowing how to use direct and indirect speech in English is considered important in spoken English. Read the article below and understand how to use…

Continue reading
Languages

Types of nouns

17 Aug 2021

Nouns are the largest group of words in any language. Understanding them and using them correctly while learning the language is considered very…

Continue reading
Languages

Ways to improve your spoken English skills

16 Aug 2021

Improving spoken languages might seem as a challenge. But, with proper guidance and tips, it is not too difficult.

Continue reading